Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyPoďakovanie!

Komunitný projekt Lipová škola sa stal súčasťou pilotného ročníka grantového programu Škola inkluzionistov 2018,  podporeného Nadáciou pre deti Slovenska.

 

Program je zameraný na inklúziu vo vzdelávaní na základných školách, s prihliadnutím na fyzickú, intelektuálnu, emocionálnu, sociálnu, a jazykovú rozmanitosť detí a dospelých.

 

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola inkluzionistov 2018 za odbornú a finančnú podporu nášho projektu!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunitný projekt výstavby preliezok pre deti navštevujúce Lesný klub Gaštanko prebiehal od februára do augusta 2016. Preliezky sme postavili svojpomocne, rodičia detí navštevujúcich klub a dospelí dobrovoľníci pracujúci v klube. Deti sa dnes tešia z nádherného „preliezkového hradu“ s troma šmykľavkami a lezeckou stenou.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?

Spoločnou prácou dospelých sme chceli posilniť a utužiť našu komunitu a priniesť radosť deťom. Pre deti dnešnej doby je liečivé, ak vidia rodičov tvoriť a pracovať rukami, nie iba mysľou a rovnako tak je liečivý pohyb, ktorý preliezky u detí podporia. Deti prirodzeným pohybom cez prekážky spoznávajú svoje telo, ako aj svoje vnútorné hranice a reakcie na ne. Učia sa s prekážkami pracovať a získavajú poznanie ako v dospelosti môžu prekonávať prekážky života. A rodičia?:) pre každého z nás je viac ako ozdravujúce pracovať v skupine iných dospelých a tvoriť rukami.

 

Ďakujeme.

Lesný klub Gaštanko

 

 

                                                                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Staré časy u Gaštanka

 

Obrad privítania jari...

... hry, staré piesne a hudba, lukostreľba pod otvorenou oblohou pre rodiny s deťmi....

 

...môžete zažiť s  Karpatskými Pechúchmi v Lesnom klube Gaštanko v Rači, v Knižkovej doline (areál po pravej ruke nad Amfiteátrom...)

 

18.4.2015 od 10.30 do 14.30 hod

Vstupné: 4 eurá/dospelá osoba, deti do 6 rokov zdarma, 2 eurá/deti od 6 do 10 rokov, 3 eurá deti staršie ako 10 rokov.

Viac informácii o tom, čo si môžete doniesť na obrad: www.lesnyklubgastanko.sk eva.sebokova@gmail.com  , alebo u Karpatských Pecúchov pechuchovia@orangemail.sk, www.karpatskypecuch.org

 

Tešíme sa na spoločný čas!

 

Informácie o obrade, alebo čo je pre Vás dobré vedieť, ak sa chystáte prísť:)

 

Obrad začne jeho samotnou prípravou o 10.30 hod., a to nosením dreva na vatru, na ktorej sa bude neskôr páliť Morena, vatru si odvážlivci budú môcť aj preskočiť:)

 

Môžete si doniesť hudobne nástroje - ako hrkálky, chrastítka, bubienky, rapkáče a iné...čo máte doma :).

 

V minulosti sa ľudia obliekali na obrad do bieleho, ak by ste mali tiež chuť dať si niečo biele, prírodné...košeľu, či iné...podľa počasia:) je to viac ako vítané. Na hlavu si môžete doniesť klobúk, dať si do vlasov stužky, šatku...niečo veselé... :).

 

Súčasťou obradu je aj spoločný stôl, Pecúchovci prinesú obradný chlieb. Ak by ste mali chuť priniesť koláčik, nátierku, niečo bezmäsité na tento stôl, opäť je to vítané:)

 

Tiež sa bude variť čaj vo veľkom kotlíku z byliniek a snáď si aj zastrieľame s lukmi:)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stali sme sa klubom Stromu Života:) www.stromzivota.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koncert

Pri príležitosti otvorenia našich nových priestorov v Rači, Vás pozývame stráviť príjemné popoludnie, pri ohníku a srdečných piesňach folkového speváka

Jana Svetlana Majerčíka.

Vítané sú deti, rodičia, prarodičia, každý kto cíti túžbu stráviť chvíle pod lesom pri liečivých piesňach o človeku, zemi a živote...

 

 6.9.2014 (v sobotu) o 16.00 hod.

Knižkova dolina, prvá chata na pravej strane nad Amfiteátrom v Rači (bývalá Alpinka)

Odporúčané vstupné 5 Eur/dospelá osoba, deti zdarma

Počas koncertu bude pre vás uvarený čajík z račianskych liečivých byliniek, pripravená voda zo studničky a zapálený ohník, cíťte sa slobodne priniesť si niečo na opekanie a deku na sedenie:)

Lesný klub Gaštanko

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizovali sme projekt " Zdravé deti sú zdravá budúcnosť!"

Ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, že podporil náš odvážny projekt - ktorý vychádza s nášho srdca - vytvoriť priestor pre nové deti dnešnej doby! Vďaka ich podpore sme obohatili našu knižnicu, knižkami pre deti, pedagógov a aj rodičov.  Zakúpili kvalitné pomôcky pre tvorivú a liečivú hru s deťmi, látkové bábky a iné pomôcky pre našu každodennú cestu za zdravím a šťastím našich detí.

Ďakujeme z celého srdca za toto rozhodnutie!

S láskou, Lesný klub Gaštanko:)

 

 

Hľadáme chatu na prenájom v lokalite Nová Hora!

Ak máte chatu v lokalite Nová Hora v Rači, alebo v okolí a nevyužívate ju, veľmi radi by sme si ju od Vás prenajali na naše aktivity. Ďakujeme aj za informáciu o opustenej alebo nevyužívanej chate v tejto lokalite.

Ďakujeme!

 

 

Realizovali sme projekt "Deti v prírode" podporený Nadáciou Volkswagen:

 

Deti v prírode je projekt, ktorý prináša nový smer v predškolskom vzdelávaní, táto forma vzdelávania je cesta budúcnosti – návrat k zdravému a prirodzenému spôsobu výchovy a vzdelávania detí. Les pôsobí blahodarne na zdravie a vývoj dieťaťa, na rozvoj motoriky, tvorivosti, komunikačných zručností (keďže deti sa hrajú najmä s prírodnými predmetmi, nájdenými v lese, potrebujú si vyjasniť ich chápanie), sociálnych zručností, kondície, imunity, pobyt v lese je výborná prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest, alergiami, ekzémami atď.

Vzdelávacie ciele pre deti predškolského veku, ktoré sa zúčastnia projektu:

  • poznajú les, základnú flóru a faunu a vzťahy medzi nimi
  • vnímajú striedanie ročných období, pociťujú ho a vidia v zmenách v prírode
  • chápu dôležitosť prírody pre človeka a potrebu chrániť prírodu
  • majú možnosť rozvinúť si tvorivosť a predstavivosť (hrajú sa najmä s prírodnými predmetmi)
  • pocítia hodnotu vlastnoručne vyrobených hračiek z prírodných predmetov
  • spoznajú vlastné fyzické hranice pri pohybe v lese (hlbšie spoznávanie samých seba a svojich vnútorných hraníc )

 

Priebeh projektu: január – marec 2013 – každodenná starostlivosť o deti predškolského veku a ich vzdelávanie v prírode

Tematické rozdelenie aktivít po mesiacoch:

  • január – les v zime, ako sa pripravuje príroda na zimu, ako prežívajú zimu zvieratká( fauna) a rastlinky (flóra)
  • február – človek a príroda, ako nám príroda pomáha, ako môžeme pomáhať my jej (drevo a jeho využitie, dokrmovanie zvieratiek, vysádzanie nových stromčekov, les ako miesto oddychu a športu atď.)
  • marec – jar v lese, zmeny odohrávajúce sa vo faune a flóre na jar

Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku od 2,5 roka do 6 rokov. 

Skupinka 6 až 10 detí bude môcť každý pracovný deň stráviť 8 hodín v lese.

 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za podporu!

 

 
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System